*غریبه ها (غربت)

همه ی شهر سیاه پوشیده اند ولی ریسه ای پر چراغ از روی کوچه رد شده و ایناها خیلی ضدو نقیض اند، ماه رمضان است و با دیدن اینکه همه ی اهالی سیاه پوشیده اند انتظار این میرود که همه روزه دار هم باشند و بسیار پایبند به دین، کوچه آرام و روان است تا اینکه یک آهو(ماشین آهو) ی آبی چرک کمرنگ روبروی شیرینی فروشی پارک میکند و هفت نفر ازش بیرون میپرند با لباس های رنگ رنگی، با ریسه جور در میایند، هر هفت نفر شروع میکنند وسط خیابان سیگار کشیدن، همه ی اهالی شروع کردند به اخطار و هشدار و تذکر دادن...آن هفت نفر بعد از اینکه سیگارهایشان تمام میشود سوار آهو میشوند و میروند و کوچه آرام و روان است.

/ 0 نظر / 12 بازدید