یک قطره رنگ!

می تونی بشینی و به یک قطره رنگ که چکیده روی سرامیکای دیوار خیره بشی و به هر چیزی فکر کنی میتونی به این فکر کنی که این رنگ چطور اومده! از کجا اومده, می تونی راهی که این رنگ از کارخونه طی کرده تا به اینجا رو تصور کنی. می تونی به هر چیزی فکر کنی! می تونی درد بکشی... گریه کنی یا از خوشحالی بخندی...ناراحت بشی یا سوت بزنی یا آواز بخونی یا بعد از یه مدت به این فکر کنی که اگر قبلش شروع کرده بودی الان کلی کتاب رو تموم کرده بودی یا کلی روزنامه خونده بودی! به این فکر می کنی که چه کارا که می تونستی توی این مدت بکنی و نکردی! می تونی زور بزنی می تونی بشکن بزنی! میتونی به همه فکر کنی و می تونی به یک قطره رنگ روی دیوار توالت زل بزنی وقتی که یبوست گرفتی! :|

/ 0 نظر / 10 بازدید